Jack P. Lewis Slide Collection

 

Mount Sinai 257

Description

Sinai Ein Qudeirat Wadi-J. Landcras