Jack P. Lewis Slide Collection

 

Mount Sinai 259

Description

Sinai Ein Qudeirat Flowering Tree